13 Produkte të Apple që nuk e keni ditur se ekzistojneë (foto)

Kush tha qe Apple eshte “e re” ne fushen e Teknologjise? Ju sigurojme se shumicen e ketyre produkteve te renditura me poshte, nuk e keni ditur asnjehere se kane ekzistuar dhe per me teper i perkasin kompanise Apple!

Kasete lojerash per Apple II (1978)

Apple Printer (1979-1988)

MacWrite (1984-1994) Program shkrimi i ngjajshem me Microsoft Word

Koleksioni i Apple (1986)

Apple Scanner (1988-1997)

Apple Newton (1993-1998)

Apple PowerCD (1993-1996)

Apple QuickTake Camera (1994-1997)

Apple Pippin (1995-1997)

Apple Flower Power iMac (2002)

Apple eMac (2002 – 2006)

iPod HiFi (2006-2007)

Apple Gold EarPods (2013)