3 plus 4 Gjendje të lëndës

Artikull nga gazeta Shekulli, po e lexoja dhe me terhoqi jasht mase. Uroj ta lexoni dhe tiu pelqej.

A e dini se në sa gjendje transformohet lënda?
Ekzistojnë plotë 7 gjendje të lëndës në univers.
Çdo kush mund të përfytyroj 3 gjendjet e zakonshme të lëndës me të cilat ne jemi familjarizuar më tepër. Ato janë “e ngurtë”, “e lëngët” dhe “gaz”. Të gjitha gjendjet ndryshojnë ndërmejt tyre mbi bazën karakteristikave si integriteti i formës dhe intensiteti i lëkundjeve të molekulave.
Ekzistojne edhe 4 gjendeje të tjera të lëndës.
Gjendja e 4-të e lëndës gjendet përmbi gazin dhe quhet “plazma”. Plazma është gaz i jonizuar. Është gaz i super nxehur deri në atë pikë sa elektronet thyejnë lidhjet me atomet e tyre dhe bashkohen me atome të tjera. Molekualat e gazit janë në gjendje të paqëndrueshme dhe si të tilla sillen në mënyrë rastësore dhe të pa parashikueshme. Yjet janë të përbërë nga gjendja e plazmës. Flaka e zjarrit është plazma. Kjo është gjendja që ekziston dhe ndeshet më tepër në të gjithë universin në krahasim me gjendjet e mëparshme. A nuk ju duket se plazma është një gjendje e plotëfuqishme, e rrezikshme dhe tepër tërheqëse në të njëtën kohë?
Gjendja e 5-të e lëndës gjendet përmbi plazmën dhe quhet “rreze”. Diferenca midis rrezes dhe 4 gjendjeve të tjera është se grimcat në trupin e ngurtë, të lëngët dhe të gaztë lëvizin në mënyrë kaotike dhe aksidentale në të gjitha drejtimet ndërsa grimcat në gjendjen e rrezes lëvizin në mënyrë harmonike dhe koherente.
Rrezja është harmonike dhe koherente ndërsa plazma është plotësisht kaotike dhe e paqëndrueshme. Ndryshimi thelbësor midis gjendes së 4-të dhe gjendjes së 5-të është idea se duhet një energji shumë e madhe për të shëndruar kaosin dhe paqëndrueshmërinë në harmoni dhe koherencë dhe për analogji duhet një energji mjaftë e madhe për të shëndruar konfuzionin në qartësi. Sa çudi që duhet shpenzuar po kaq energji për të shëndruar luftën në paqe.
Rrezja ndryshon me 4 gjendjet e tjera edhe për faktin se është një gjendje jo-termike, ndërsa 4 të tjerat janë gjendje termike. Sa më shumë përplasje midis grimcave të kemi aq më e madhe është sasia e nxestësisë që gjenerohet. Duke qenë se grimcat në gjendjen e rrezes lëvizin në të njejtin drejtim dhe në mënyrë koherente ato nuk përplasen me njëra-tjetrën dhe si rezultat nuk krijohet nxehtësi.
Fërkimi është shkaku i krijimit të nxehtësisë. Fërkimi ndodh si rezultat i përplasjeve të grimcave me njëra-tjetrën duke rritur kështu lëkundjet e tyre të brendshme ose energjinë e tyre kinetike. Rrezet nuk vetkrijojnë nxehtësi por në rast se grimcat e tyre në lëvizje hasin një lëndë tjetër atëhere ato përplasen me grimcat e kësaj lëndë tjetër dhe në këtë mënyrë krijohet nxehtësia. Ju e ndieni nxehtësinë kur fotonet e rrezeve të diellit përplasen në molekulat e lëkurës suaj apo jo? Kuptohet se, sa më i madhë të jetë intensiteti i rrezes ose sa me i madhë të jetë përqëndrimi i grimcave në lëvizje aq më të shpeshta janë edhe përplasjet me një lëndë tjetër, aq më i madh është fërkimi i krijuar dhe si rezultat nxehtësia do të jetë më e madhe. Pa dyshim që do të digjeni në rast se i afroheni shumë Diellit.
Nxehtësia është ndryshim i lëkundjeve e gjeneruar nga fërkimi nga njëra gjendje e lëndës në tjetrën ose në të njëjtën gjendje. Tingulli është vibrimi i transmetuar përgjatë gjendjes së lëndës.


Përveç 5 gjendjeve të sipër përmendura ekziston edhe një gjendje tjetër që ndodhet më poshtë nga të gjitha të tjerat. Kjo ështe gjendja zero e lëndës. Gjendja zero njihet ndryshe me emrin BEC ose “Bose-Einstein Condensate” për nder të emrave të këtyre dy shkencëtarëve të mëdhenj. Kjo gjendje ka të bëj me super kondensimin e lëndës.
Gjendja zero u zbulua fillimisht nga shkencëtari Bose. Ai e ndau mendimin e tij me fizikantin Albert Einstein i cili e ndihmoi atë për ta formuluar dhe më pas për ta publikuar në të gjithë botën.
Gjendja zero ndodh në rast se lënda ftohet në ekstremitet. Pra arin një fraksion shkalle pak më poshtë se temperatura zero absolute.
Në këtë gjendje atomet mbivendosen mbi njëri-tjetrin duke formuar një boshllëk. Dimensionet humbasin kuptimin e tyre. Nuk ekzistojnë më distancat atom-atom ose atom-elektron. Dëndësia e masës shkon në infinit. Në qoftë se lënda kompresohet atëherë formohet një unifikim i saj dhe në qoftë se kompresohet sërish ose me fjalë të tjera super kompresohet ateherë mund të shëndrohet në një “vrimë të zezë”.
Besohet se gjendja zero e lëndës do të na orientoj drejt teknologjiesë së “hapësirës së sheshtë”. A nuk ju duket e logjikshme se në të ardhmen kjo ide do të na ndihmoj që të tranportojmë një objekt me përmasa të mëdha në një vend fare të vogël vetëm me anë të kompresimit. Por duhet bërë kujdes që mos ta super kompresojmë sepse do ta shëndrojmë në një “vrimë të zezë” dhe më pas nuk kemi çfarë të transportojmë më.
Në fakt nuk duhet të shqetësohemi shumë për “vrimat e zeza” që ndodhin në gjendjen zero të lëndës sepse duhet një energji mjaft e madhe për ta kompresuar një masë të çfarëdoshme lënde në pikën kritike.
Gjendja zero nga pikpamja termike është si gjendja e 5-të ose rrezja sepse grimcat e saj nuk janë në lëvizje fare dhe nuk shkatohet ndonjë fërkim kështu që nuk kemi emetim nxehtësie.
Element të ndryshëm në temperarturën e dhomës ndodhen në gjendje të ndryshme lënde.
Këto ishin 6 gjendjet e lëndës. Por gjithçka ekziston në 7 sepse vet natyra e universit ekziston në 7. Gjendja zero ishte limiti i poshtëm i 5 gjendjeve kryesore por cili është limiti i sipërm i këtyre gjendjeve?
“Vala Mentale” është gjendja e 7-të e lëndës. Vala mendore ekziston në një nivel energjie më të lartë se sa rrezja. Vala e mendimit madje mund të lëviz me shpejtësi shumë më të madhe se rrezja. Lënda në këtë gjendje lëviz me shpejtësi infinit. Ajo ndodhet në të njëtën kohë edhe “ketu” edhe “atje” pra në dy vende të ndryshme pamvarësisht nga largësia midis tyre. Vala mentale është lokale dhe jo-lokale.
E vërteta është se të gjitha lëndët janë një edhe e njëjta lëndë. Të gjitha lëndët janë manifestime të ndryshme të “Valës Mentale”. Të gjitha gjendjet e lëndës që kemi përmendur janë kondensime të një gjendje tjetër që ndodhej sipër tyre. Mendimi është koshiencë dhe kosheinca është mendje. Të gjitha gjërat përfundimisht i përkasin “Mendjes Universale”.
Çdo lloj elementi në temperaturën e dhomës ndodhet në gjendje të caktuar (default). Kjo do të thotë se ekziston, “mendja”, “konshienca” ose “memoria” që gjithmonë në temperaturën e dhomës ndodhet në atë gjendje dhe me ato karakteristika. Pra ekziston një “program universal mental” i cili ndodhet kudo dhe organizon saktësisht gjendje e atomeve, molekulave, grimcave subatomike në mënyrë tepër specifike.
Inteligjenca ndodhet kudo dhe në çdo gjë. Materia është duke “menduar” materien.
Nëse “Universi Mental” mendon një trajtë ose formë të caktuar ai shëndrohet në atë formë. Nëse “ai” mendon një lëvizje, lëvizja kryhet. Çdo gjë që ju shikoni në univers është funksion i mendimit të “Universit Mental”. Kjo është mënyra e krijimit të gjithçkaje. Ne jetojmë në univers mental dhe gjithçka që perceptojmë ka trajtë mendimi.
Imagjinoni kur shkenca të arrij në atë fazë sa të përvetësoj dhe të manipuloj “programin mental” të lëndës. Çfarë do të ndodhë atëhere? Ne do të jemi në gjendje të krijojmë “objekte të zgjuara” si për shembull fleta letre të cilat vetformohen sërish në mënyrë perfekte pasi ne i kemi grisur dhe i kemi hedhur në kosh. Po ashtu edhe terminatori i famshëm prej mërkuri i cili na ndërron formën dhe ngjyrën në filëm, do të jetë diçka e thjeshtë per ne apo jo? Pra me pak fjalë ne do të jemi në gjendje të ndryshojmë karakteristikat e çdo objekti nëse arrijmë të ndryshojmë “programin e tij mental”.
Kjo është shuma e 7 gjendjeve të lëndës nga “boshllëku i hapësirës” deri te “vala mentale”.
Çdo lëndë është një lëndë. Të gjitha lëndët janë “vala mentale”. Çdo lëndë është energji. Çdo lloj energjie është një energji unike dhe është energji kinetike. Gjithçka lëviz, gjithçka lëkundet, gjithçka vibron. Të gjitha energjitë janë koshiencë. Koshienca është mendje në lëvizje. Gjithçka është mendje. Çdo lëndë dhe çdo lloj energjie është funksion i manifetimit universal të mendjes.
Mendja është lëndë, lënda është mendje dhe mendja është “lënda universale”.
Ligji universal na tregon se çdo gjë ekziston në brendësi të diçkaje tjetër. Asnjë gjë nuk mund të ekzistoj në asgjë. Vakumi i hapësirës është bosh nga çdo gjë përveç “valës mentale”. Nuk ekziston vakum absolut plotësisht bosh.
Çdo lëndë ka masë dhe zë një hapësirë të caktuar. Masa është parametri fizik i rezistencës që çdo objekt i bën ndryshimit të shpejtësisë apo të drejtimit. “Vala Mentale” është diçka që mbush hapësirën me vakum. Në këtë gjendje lënda e ka densitetin e masës zero. Duke e krahasuar me gjendjen zero që e ka densitetin e masës infinit. Pra siç e shikoni janë dy ekstreme të kundërta për lëndën.
As një gjë nuk mund të krijohet nga asgjëja. Sa ngjashmëri ka me doktrinat fetare që thonë: Në fillim nuk ishte asgjë përveç Zotit (Mendja Universale). Zoti mund të krijohet vetëm nga vetvetja. Zoti është gjithçka (Lënda Universale).
Çdo gjë është funksion i kombinimit Mendje-Lëndë Universale. Universi është një oqean i vazhdueshëm energjie. Nuk ekziston asnjë ndarje në të përveç perceptimit. Universi është një ç’organizim i mirë organizuar i lëndës dhe energjisë.
Doktrinat fetare thonë: Universi u krijua si ide e mendjes së Zotit. Në këtë kontekst na duhet të mendojmë se në fillim ishte “Vala Mentale”. Më pas vala mentale u shëndrua në rreze. Rrezja u bë plazma, plazma u bë gaz, gazi u bë lëng, lëngu u bë trup i ngurtë, dhe trupat e ngurtë u shëndruan në “vrima të zeza”. Me pak fjalë ky është ekuilibri dhe balanci i forcave në universin pas “Big Beng-ut” të madhë. “Vala Mentale Universale” është edhe më perfekte se sa vala jonë individuale mendore. Kjo “Valë Mentale” madhore lejon të transofromohet çdo gjë në gjithçka. Ku gjithçka është mendje, mendja është çdo gjë dhe universi është mendje.