About the Këndi Sportiv category

Kategoria e veprimtarive me qëllim argëtimi dhe zhvillimit apo krahasimit të aftësife psqike dhe fizike të njerzëve.