About the Shkenca category

Formuar historikisht duke vëzhguar botën reale e jetën, dhe duke bërë përgjithësime teorike.