[e-Mail] Kërko një llogari e-mail në Gmail ose LiveHotmail

Pas bashkpunimit me Gmail dhe Hotmail eshte e mundur te kerkoni nje llogari e-mail
te dyja me nga 2 Giga Byte secila me emrat e networkut tane.
[highlight=#FF0000:1v8ujm3w]Nuk ofrohet me[/highlight:1v8ujm3w]

Kërkoni këtu llogarin tuaj FALAS

Faleminderit

*bëni kërkesen në këtë temë me nofken qe preferoni

a ma ban mu besi@

Eshte automatike per te ***

Adresat
Hyrje per Lirent.net Mail https://mail.live.com/

Rregjistrim per Lirent.org Gmail : Ketu ne forum
Hyrje per Lirent.org Gmail: https://mail.google.com/hosted/lirent.org