Faronics Produkt : Anti-Executable/Anti-Virus/Deep Freeze/WINSelect Enterprise


Deep Freeze Standard
https://www.faronics.com//download.php?p=DFS
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DFS.zip


Deep Freeze Enterprise
https://www.faronics.com//download.php?p=DFE
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DFE.zip


Deep Freeze Server Standard
https://www.faronics.com//download.php?p=DSS
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DSS.zip


Deep Freeze Server Enterprise
https://www.faronics.com//download.php?p=DSE
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_DSE.zip


WINSelect Enterprise
https://www.faronics.com//download.php?p=WSE
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_WSE.zip


https://www.faronics.com//download.php?p=BWS
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_BWS.exe


Anti-Executable Standard
https://www.faronics.com//download.php?p=AES
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_AES.zip


Anti-Executable Enterprise
https://www.faronics.com//download.php?p=AEE
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_AEE.zip


https://www.faronics.com//download.php?p=BAE
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_BAE.exe


Anti-Executable Server Standard
https://www.faronics.com//download.php?p=ASS
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_ASS.zip


Anti-Virus
https://www.faronics.com//download.php?p=BAV
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_BAV.exe


Data Igloo
https://www.faronics.com//download.php?p=IGS
https://downloads.faronics.com/Install/Faronics_IGS.exe


keygen: https://fast.karelia.pro/qHvTNuV/

faleminderit shume TrahaNa per programet gjithmone me lidhje direkte dhe qe funksionojne 100% (y)

Respekte!

[Faronics.Deep.Freeze.Server.Enterprise.v8.23.270.4837.Incl.Keymaker-CORE](https://www.multiup.org/en/mirror/b3bb36a114513944e1a83522450a36ff/Faronics.Deep.Freeze.Server.Enterprise.v8.23.270.4837.Incl.Keymaker-CORE.rar)

Faleminderit me duhej ky :slight_smile: