Fizike - Ligjet e Njutonit

Ligji i Parë i Njutonit

Çdo trup, mbi të cilin nuk vepron asnjë forcë ose rezultantja e tyre është zero, ruan gjëndjen e lëvizjes ose të prehjes derisa mbi të të mos veproj ndonjë forcë për ta detyruar atë të dalë nga kjo gjëndje.

Ligji i dytë i Njutonit

Nxitimi që fiton një trup nën veprimin e një force është në përpjestim të drejtë me forcën dhe në përpjestim të zhdrejtë me masën e trupit, ai ka drejtim dhe krahun e forcës.

a = F/m

ku a, F vektorë

Ligji i tretë i Njutonit:

Forcat me të cilat bashkveprojnë dy trupa kanë module të barabartë, drejtim të njëjtë dhe kahe të kundërta dhe janë gjithmonë të një natyre.