Fizike - Ushtrime te zgjidhura nga Dinamika

Probleme Fizike 1:

15 metra larg përpara një makine që lëviz me shpejtësi v= 10m/s del një pengesë. Shoferi frenon!
Të gjendet nëse makina përplaset me pengesën kur koeficenti ferkimit është 0,5

Zgjidhjen e Ushtrimit e gjeni ne skedarin e bashkangjitur!