Fizike - Ushtrime te zgjidhura nga Kinematika

Kinematika - Renia e Lire e Trupave

Një trup hidhet vertikal me një shpejtësi fillestare v_0.

  1. Gjeni sa kohë vazhdon ngjitja t_n?
  2. Pas sa kohe kthehet në pikën e ngjitjes t?
  3. Sa është shpejtësia e trupit kur kthehet në pikën e ngjitjes v?
  4. Sa është lartesia e ngjitjes h?

Zgjidhjen e ushtrimit e gjeni ne skedarin e bashkangjitur!

per pyetje, korigjime na shkruani ne kete diskutim!

Kinematika 2 - Ushtrime te zgjidhura Fizike

Dy trupa lëshohen nga lartësi të ndryshme por arrijnë në siperfaqen e tokës njëkohësisht. Trupi i parë bie për 2 sekonda ndërsa trupi i dytë për 1 sekondë.
Në çfare lartësie nga sipërfaqa e tokës ndodhet trupi i parë kur i dyti fillon të bjerë?

Zgjidhjen e ushtrimit e gjeni ne skedarin e bashkangjitur!

per pyetje, korigjime na shkruani ne kete diskutim!

Ushtrimi 3:

Një trup ra nga një lartësi 125 m. Gjeni rrugën që përshkroi trupi sekondën e fundit.

Zgjidhjen e ushtrimit e gjeni ne skedarin e bashkangjitur!

per pyetje, korigjime na shkruani ne kete diskutim!

Dy trupa hidhen vertikalisht lart nga e njejta pike,me interval 3s njeri pas tjetrit.Shpejtesia fillestare e hedhjes se trupave ishte 25m/s.Pas sa kohe trupat do te takohen?

      • Updated - - -

Guri qe bie lirisht,pa shpejtesi fillestare nga lartesia h,pershkon 200m e fundit para renies ne toke per 5 s.Sa eshte koha e renies ne toke dhe Lartesine h te renies se tij.

Jepni edhe zgjidhjen nese publikoni tek kjo teme! Gjithe te mirat! Dhe ju ftoj te prezantoheni!

Ku eshte pergjigja?