Google Easter Egg - Numrat Binar, octal dhe hexadecimal

Kush ka qef surprizat e Google ka rast te zbuloj nje te re! Pas Let it Snow Google ne prag te prillit “shpik” nje tjeter Easter Egg.

Kesaj radhe nuk eshte aq argetuese sa Let it Snow apo te tjerat, por kush ka qef numrat mund ta provoj.

Nese do te kerkoni ne Google mbi numrat Binar, [[binary], octal apo hexadecimal, do te vini re se rezultati i kerkimit do te shfaqet ne kodifikimin e bazes qe po kerkoni.

Ja nje shembull!](https://www.google.com/search?q=binary)

Provo: hexadecimal