Hierarkia e skedareve te sistemit Linux/Unix

Renditja e Skedareve dhe Kartelave te sistemeve oprative me UNIX like, Linux/UNIX duke u nisur nga / (root)