Ja sa mund te kurseni me Linux

Ne kete tabele, paraqiten emrat e programeve dhe ne dy plataforma:
Microsoft Windows dhe Linux. Keni nje kolon me pershkrimin, çmimin dhe alternativen ne Linux.

Duken qart shpenzimet.

Jo qaer po shum qart :smiley: