Kerkes per Logo

Ne qoft se mund te me ndihmoj ndokush me nevoitet nje logo me dimensione 700x120 ose 800x150

p.sh. kshtu diqysh


| / / /_ /
|Erblin/ TV / /
| /
__/ //


  1. Erblin TV
  2. LT

● /
/۩ HEELP
||

Une do ta bej por me ler pak kohe :wink: