Kernel i Linux VS Kernel Vista

Ne linkun
https://widefox.pbwiki.com/Kernel%20Comp … %20Windows
do te gjeni nje tabele te madhe te krahasimeve te dy kernel te Sistemeve Operativ Linux e Vista,
njeri Open sourse dhe tjetri Closed.
me gjuhe te popullit gjeri falas dhe tjetri me pare.

Current Kernel
Latest Release
Current Kernel1, 2 Linux Windows
OS Linux 2.6.20 Vista
Version (patch) Linux 2.6.20.7 NT 6.0.6000
Date (patch) Q2 2007 Q1 2007