Klasat e shpejtësisë së SD-Kartelave te detajuara

Secure-Digital-Card (e njohur si SDCard), per momentin eshte kartela qe perdoret me se shumti per ruajtje te te dhenave tek kamerat dixhitale. Ne kete artikull do te ju tregojme klasat e shpejtesise se ketyre SD-Kartelave.

MicroSD perdoren ne pothuajse te gjithe Smartphone-t dhe Tabletat. Prej nje kapaciteti prej 4GB, te dyja llojet e kartelave e mbajne shenimin „HC“ per „High Capacity“: Qe do te thote SDHC dhe Micro SDHC. Prej 64GB kemi te bejme me SDXC- ose Micro-SDXC-Kartela (Extended Capacity).

Per sa i perket shpejtesise se tyre, te dyja llojet jane te klasifikuara ne klasa nga 2 deri ne 10. Per here te pare ne funksion ishte vene ajo me specifikat SDHC. Ky klasifikim na jep informacione rreth normes/shkalles se te dhenave, me te cilen nje kartele len te shpjegojme minimumin e shkrimit te saj: Nje kartele Class-10 mund te shkruaje me shpejtesi deri ne MB/s. Tek Class 6, shpejtesia minimale e shkrimit eshte 6 MB/s, ndersa tek 4 MB/s ajo eshte tek 4 MB/s. Class 2 mundeson nje shpejtesi te shkrimit me 2MB/s.

Numri i rrethuar ne kartele tregon shpejtesine minimale te shkrimit: 10MB/s. Ato me 30MB/s japin tempon e leximit.

Ne dallim me shpejtesine e shkrimit, shpejtesia e leximit nuk vendoset nga klasifikimi ne Class. Zakonisht, kartelat Class 10 lexojne me shpejtesi 66 fish, Kartelat Class 6 me 40 fish shpejtesi, Class 4 me 26 fish shpejtesi dhe Kartelat me Class 2 e kane shpejtesin e leximit ne 13 fish. Shendrrimi i i faktorit te shpejtesise (x-fish) vjen nga djegesit e CD-ve te njohura si: 1x=150 KB/s. Prane klasave te specifikuara te shpejtesise, disa prodhues ofrojne pervec kesaj edhe SDHC-Kartela te bera overclocked. Vlerat tempo te tyre e pershtatura i referohen vetem shpejtesise se leximit.