Kushtet e Perdorimit dhe Rregullat Kryesore te Forumit!

…::RREGULLAT KRYESORE TE FORUMIT LIRENTI.COM::.

Kjo regullore është e nevojshme për mirëmbajtjen e forumit dhe më të organizuar që ai të jëtë më ndihmues dhe i dobishem për Ju.

Çdo anëtar është i lirë të shkruajë mesazhe të postoj tema nëse NUK cënon këto rregulla:

[b]

 1. Shkrimi i mesazheve ne gjuhë të ndrysheme nga Shqipja është VETEM e lejuar në nënforum e posatshëm për ato gjuhë.
 2. Nxisin raciz[/b]ë[b]m, luftë ose akte të kunderligjshme.
 3. Bëjnë propogandë partiake në formën e slloganeve, thirrjeve ose programeve (përjashtohet informimi dhe analiza).
 4. Reklamohen faqe të tjera interneti në mënyrë direkte pa lejen e stafit.
 5. Vendosin foto të cilat kanë si p[/b]ë[b]rmbajtje një nga 4 pikat e mësipërme.
 6. Shkrimi i gjithë mesazhit me shkronja kapitale.
 7. Dërgimi i mesazheve private kërcenuese, ofenduese ose reklamuese stafit ose anëtarëve të tjerë të Forumit.
 8. Cenojnë nderin ose ofendojnë një pjestar të stafit ose një anëtar tjetër të forumit.
 9. Reklamimi i produkteve ose veprimeve ilegale, pornografike ose pirate.
 10. Ndalohet në mënyre absolute vendosja e mesazheve/email-ve/chat log private në këtë forum.
 11. Diskutimet me të drejta autori do të modifikohen ose fshihen.
  [/b]

  Pika 1
  : Gjuha kryesore është Shqipja. Gjuhët e tjera do të lejohen vetëm në rastet kur shprehin:
  ( thënie apo batuta, terma apo fjalë që nuk kanë përkthime në gjuhën shqipe)
  Në rast shkelje të kësaj pike postimi do të ndryshohet ose fshihet.

Pika 2:Çdo mesazh i postuar do të editohet dhe nqs Anëtari do të vazhdoje të nxitë çfarë është e folur në këtë pike do të Përjashtohet.

Pika3:Çdo Anëtarë ka mendimet e tijë dhe nuk është nevoja e propagandave dhe sllogane të ndryshëm lidhur me këtë pikë.

Pika 4:Reklamimi faqeve në firmë apo nëpër nënforume është rreptesisht i ndaluar për motive sigurie të Anëtareve.
Linket e dyshimtë(për virusa e syware) në Tema do të editohen ose fshihen.

Pika 5:Gjithashtu çdo foto që përfshin veçse një nga pikat lart do të editohet dhe Anëtari do të marri paralajmërim.

Pika 6:Nuk lejohet shkrimi i gjithë mesazheve me shkronja kapitale. Kjo bëhet të mbajtur forumin sa me të organizuar.

Pika 7-8:Në forum hyjnë anëtarë të moshave të ndryshme, me tradita të ndryshme,
me botëkuptime të ndryshme, me eksperienca jetë të ndryshme, me interesa dhe hobe të ndryshme.
Sillni Respekt për çdo Anëtarë të Forumit.

Pika 9:Çdo përmbajtje e përfolur në këtë pike është gjithashtu e ndaluar.

Pika 10-11:Nuk lejohen postimet e materialeve me Te Drejta Autori. Këtë mund ta bëni në privat.
Nuk lejohet asnjë lloj seriali të postohet. Këtë mund ta bëni në privat.

Çdo anëtar i forumit është i detyruar t’i respektojë këto rregulla pa përjashtim.
Për çdo postim që kryhet Lirenti.com ka të drejën të refuzoj çdo fshirje nëse ai nuk thyen rregullore mbi te drejta autori.

Argëtohuni sa të mundeni në Forumin tonë. Mundohuni të jeni të sjellshëm dhe ndihmoni njëri tjetrin në forum. Bëni një kërkim përpara se të hapni një temë të re.

Mesazhet që përmbushin qoftë edhe një prej këtyre kushteve do të modifikohen ose fshihen nga moderatorët e forumit.
Anëtarët që thyejnë në mënyre frekuente këto rregulla nuk do të lejohen të shkruajnë në forum për një periudhe të caktuar ose do të përjashtohen përgjithmonë.

Eshtë i ndaluar Riprodhimi i plotë pa autorizimin me shkrim. Shpërndarja në mënyrë të pjesëshme lejohet vetëm duke theksuar burimin. (adresën e plotë nga u kopjua)

Këto rregulla janë të konsultushme dhe në menun Rregullat e Forumit

Ju urojmë një qëndrim sa më të këndshëm
ME RESPEKT STAFI I LIRENTI.COM