Linux Tips & tricks

Si te instalojme Kubuntu (nepermjet Gnome)

sudo apt-get install kubuntu-desktop

Si te instaloj swiftfox

Add the Swiftfox repository

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Shtojme kete me poshte ne fund

deb https://getswiftfox.com/builds/debian unstable non-free

Dhe japim urdherat me poshte nje nga nje sipas radhes, dhe pas cdo urdheri bejme ENTER.

sudo apt-get update

https://getswiftfox.com/proc.htm Ketu klikojme CPU compatibility

sudo apt-get install swiftfox-pentium4

Si te instalojme Automatix2

Japim njeri pas tjetrit urdherimet e meposhtme.

echo "deb https://www.getautomatix.com/apt gutsy main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget https://www.getautomatix.com/keys/automatix2.key
gpg --import automatix2.key
gpg --export --armor E23C5FC3 | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install automatix2

Gjithashtu, nese doni mund te zbrisni arkivin deb me poshte

https://www.getautomatix.com/apt/dists/g … _amd64.deb ose
https://www.getautomatix.com/apt/dists/g … y_i386.deb

Si te instalojme Avant Window Navigator

Shtojme keto repositories tek /etc/apt/sources.list

deb https://download.tuxfamily.org/syzygy42 gutsy avant-window-navigator
deb-src https://download.tuxfamily.org/syzygy42 gutsy avant-window-navigator

Japim me radhe urdherimet

wget https://download.tuxfamily.org/syzygy42/reacocard.asc
sudo apt-key add reacocard.asc
rm reacocard.asc
sudo apt-get update
sudo apt-get install avant-window-navigator-bzr awn-core-applets-bzr

Compression tools

sudo apt-get install rar unrar
sudo apt-get install p7zip-full
sudo apt-get install unace

Ndryshimi i ngjyrave fonts tek panel

I japim dritares se terminalit

gedit .gtkrc-2.0

Do te hapet nje text arkivi tek i cili nese eshte bosh plotesojme te meposhtmet. Nese ka permbajtje i bejme Paste ne fund.

style "my_color"
{
fg[NORMAL] = "blue"
}
widget "*anel*" style "my_color"

Atje ku lexon blue vendosni ngjyren qe doni dhe shtypni save.
Pasi i keni ruajtur e mbyllni dhe i jepni dritares se terminalit keto.

killall gnome-panel

faleminderit per keto udhezime, jane vertet te nevojshme per nje perdorues Linux.

per te gjitha llohet e linukseve, njesoj jane keto komanda??