Me sa e ke pjesëtuar zemrën time ?

Tani s’mund ta marrësh me mend se të dua më shumë se ekuacionet lineare me dy të panjohura. E dinë të gjithë se për dashurinë tënde jam në gjendje të zbërthehemnë faktor të thjeshtë . Atëherë , pse zemrën tuaj e lini të mbyllur në kllapa? Pse s’më lejoni që zemrën tuaj ta nxjerr para kllapave , por zhdukeni në numër negativ, në rrënjën katrore dhe kështu vlera e dashurisë del imagjinare ?
Vazhdimisht po bëj rrotullime rreth boshtit tënd trigonometrik , prandaj në emër dhe mbiemer të dashurisë sonë , të lutem , më trego emëruesin e përbashkët të dashurisë sonë, të vuajtjeve të mia që dita ditës po anojnë kah infinitivi .
Për ju, e tëra jam e thyer si integral , duart e mia rrin të shtrira si katetet e
trekëndëshit kënddrejt.
Eja , oj Teorema ime e Pitagorës , e më shpëto jetën . Ti je e ngatëruar si sistemi i Mendelievit . Eja bëhu hipotenuzë në krahët e mi e mos lejo që grafikonet e dashurisë sonë të jenë të ndryshme .
Po të ma plotësoje këtë dashuri , atëherë do të ndihesha në katror dhe filli i jetës sime do të ishte porsi kosinus i ri.
E poqese nuk më realizohet ëndërra e shumëzimit të dëshirave të mia , atëherë vlera e dashurisë sime do të jetë baraz me zero , zemra ime do të plotësohet pamëshirshëm me njëqind , me njëmijë.
Do të harrohemi krejtësisht dhe jeta do të fillojë posi sinusi i ri.

shum e bukur !!

Edhe pse e kom degjuar kete ma heret me te vertet e bukur

…[b][u]Tteepperr mpeelqen qekjOo:$.

…shuum shuum oosht e miir edhe psee e kOm degju edhe mma heereTT.![/u][/b]