Microsoft ndëroret Mainstream-Support për Windows 7

Fundi i perkrahjes per Windows XP ka disa muaj mbrapa, por tani shtrohet pyetja nese nje gje e tille do te ndodhe edhe me Windows 7? Sipas nje artikulli te PCWelt, thuhet se Microsoft do te ndaloje pekrahjen Mainstream (me azhurnime te medha) per Windows 7 ne Janar te vitit 2015.

Me 13.1.2015 do te perfundoje i ashtuquajturi [b]Mainstream-Support[/b], me pas do te mbyllen vetem vrima te sigurise. Funksione te reja apo korrigjime te gabimeve pas dates ne fjale, sipas te gjitha gjasave do te kete po aq pak sikur se per Windows XP dhe gjithashtu Service Packs.

Çfare do te thote tani ky „Feature freeze“? Se fundi, pothuajse me shume se gjysma e te gjithe PC-ve dhe Laptopeve jane me Windows 7, teper me shume se sa me Sistemin Operativ aktual te Microsft. Fundi i ketij zhvillimi ne pergjithsi do te thote para se gjithash, se ne te ardhmen ne do te duhet te kujdesemi vete per probleme me Sistemin apo funksione te reja.