Ndihme per KERKESE

Kush mund te me ndihmoje rreth shkrimit te nje KERKESE, jo te ma shkruaj po te me tregoj strukturen e nje KERKESE sipas rregullave te Gjuhes Shqipe.

Besoj se nuk ka të bëjë KËRKESA sipas rregullave të Gjuhës Shqipe. Ndoshta ka të bëjë me mënyrën se si formulohet kjo kërkesë dhe kujt i adresohesh me këtë kërkesë. Sipas organit përkatës të cilit i drejtohesh, formulohet edhe kërkesa. Gjuha shqipe në këtë rast ka të bëjë me drejtshkrimin e gjuhës shqipe gjatë formulimit të kërkesës. Nëse e bën pak më të qartë pyetjen tënde, dmth kujt i adresohesh me këtë kërkesë, ndoshta do të kemi mundësi të të ndihmojmë sadopak.

Ns