PHP - Fjalekalim Kazual, Random Password

Kodi ne PHP per krijimin e nje fjalëkalim kazual. te gjitha shkronjat e alfabetit dhe numat, perveç shkronjës “l” dhe numrit “1”

<?php

/** * Shkronja "l" dhe numri "1" jane hequr se ngaterrohen me njera tjetren */

function FjalekalimKazual() {

  $chars = “abcdefghijkmnopqrstuvwxyz023456789?;  srand((double)microtime()*1000000);  $i = 0;  $pass = ” ;

  while ($i <= 7) {    $num = rand() % 33;    $tmp = substr($chars, $num, 1);    $pass = $pass . $tmp;    $i++;  }

  return $pass;

}

// Perdor kete kode ku doni te shfaqet: $password = FjalekalimKazual();echo “Fjalekalimi Juaj eshte: $password”;

?> 

flm, sa here ngaterrohem me shkronjen l dhe numrin 1, duken njesoj ne Courier New l 1