Reklama në Lirenti.com

Oferta e Reklamave

Reklamoni në Lirenti.com vetëm me 5 Euro në mauj website personale, bizneset tuaja dhe çfarëdo tjetër.
Për çdo reklamë Stafi Lirenti.com ju dhuron bannerin FALAS i bërë posaçërisht për ju.

[ul]
[li] Reklam vetëm 3 Euro/Muaj në çdo Faqe Kryesore Siper * (nr i limituar pranimesh) [/li][li] Reklam vetëm 5 Euro/Muaj në çdo Faqe siper temave * [/li][li]Reklam vetëm 3 Euro/Muaj në çdo Faqe poshte temave * [/li][/ul]

-----------******-----------
Pagesa duhet të behët në llogarin tonë Paypal:

Pasi të keni bërë pagesën na dergoni këto informacione:

[ul]
[li]Nr ID të pagesës [/li][li]Pershkrimin e Reklamës [/li][li]Adresën e Faqes që do reklamoni [/li][/ul]
Për pagesat në cash pranë pikave tona Tiranë, Durrës apo Fier kontaktoni në nr e telefonit: +355/----------

Për çdo paqartësi plotesoni formën e kontaktimit ose dërgoni një e-mail në live @lirenti.com

Shenim: *(random/kazuale)