Rregullat mbi Postimet, Fotot dhe Firmat

Rregullat mbi Postimet në Forum

Çdo postim duhet ti përmbahet rregullave kryesore të forumit plus rregullave mbi strukturën e postimit!

Pëpara se të hapni një temë të re, është fortësishtë e rekomandueshme të kontrolloni/kërkoni nëse ajo është hapur më parë nga dikush tjeter!

1- Titulli i Diskutimit
[ul]
[li]Duhet të fillojë me shkronjë të madhe[/li][li]Duhet të jetë sa më i qartë për lexuesin[/li][li]Duhet të korespondoj me materialin e shkruajtur[/li][li]NUK duhet të shkruahet me shkronja kapitale[/li][li]NUK duhet të përmbaj shënja pikësimi përveç pikëpyetjes dhe pikëçuditëses (? dhe !)[/li][li]NUK duhet të përmbaj pastthirrma[/li][/ul]
Evitoni titujt si përshëmbull: ndihme, pyetje, urgjente etj !!!

*Nëse diskutimi juaj nuk përmbush rregullat e mësipërme, çdo anëtar i stafit ka të drejtë të modifikoj titullin pa ju lajmëruar!

Rregullat mbi Firmën në Forum

Çdo anëtarë ka mundësinë e vendosjes së një shkrimi/imazhi (firme) poshtë çdo postimi në forum. Kjo firmë duhet duhet ti përmbahet rregullave kryesore të forumit plus rregullave mbi strukturën e firmës!

2-Firma në Forum

Dimesionet Standart/Maksimum të Firmave me imazh:
450 x 120
400 x 110
300 x 100

Këto janë standarte për imazhet e firmave.Mund të vendosni ose tekst me një sasi të kufizuar shkronjash.
Forumi mund të zvogeloj automatikisht çdo firmë nëse dimesionet kalohen .
a) Dimesioni maksimal për çdo firme si imazh duhet të jetë më i vogël se 150KB.
b) Firma nuk duhet të përmbaje imazhe ose tekst që nxisin rracizem, luftë , propagande, pornografi, reklama, linke .
c) Firma nuk duhet të levize majtas djathtas, duhet të jetë e qëndrushme në të majtë, qënder ose djathtas.

Postimi Imazheve në Forum

Dimesionet maksimale të imazheve në Forum janë: 1920 x 1080 pixels
Forumi do të zvogëloj automatikisht imazhet dhe pse rakomandohet të perdorni thumbnail.

Imazhi Personal në Profil dhe Avatari

Çdo anëtarë ka mundësinë e vendosjes së një imazhi në Profil dhe si Avatar në Forum. Gjerësia e imazhit të profilit lejohet deri në 200 pixel, lartësia deri në 200 pixel, ndërsa për avatarin e forumit dimesionet jane 120x120 pixel.

Madhësia e skedarit deri në 100 kB
Vlen pika b) e siper-folur te firma dhe rregullat kryesore te forumit

*Nëse rregullat kryesore të forumit thyhen, çdo anëtar i stafit, ka të drejtën e modifikimit/heqjes pa asnjë lloj lajmërimi!
*Stafi i Forumit ka të drejtë ti modifikoj këto rregulla pa asnjë lloj lamërimi!