SHBA, deri më 2017-ën çdo individ i saj të jetë pajisur me RFID chip !!

Gjenerata e re RFID / GPS teknologjike i lejon instaluesit të aktivizojë një dozë vdekjeprurëse cianidi në çdo moment që ai e konsideron të nevojshme. Qeveria e SHBA-ve, ka si synim që deri më 2017-ën të ketë pajisur qytetarët e saj me RFID chip.

Sipas specialistëve, chip-i RFID, ka aftësi aktivizuese në distancë me anë të telekomandës, në çdo moment e çdo kohë.
Kjo teknologji, pas stadit eksperimental tashmë është e disponueshme për autoritetet përkatëse, si dhe është e pajisur me një sërë metodash dhe detajesh, që nga pulset magnetike deri tek mini-doza me cianid.

Niveli tjetër, në teknologjinë RFID i lejon qeverisë (dhe atyre të cilët e kanë ideuar, mbështetur dhe i favorizon ky projekt) të… ‘shfarosin’ apo të ‘vrasin’ cilindo duan kurdoherë.

Ky është një realitet i ri, për të cilin askush nuk mund të jetë i sigurt se qeveritë përkatëse të vendeve të tyre nuk do ta aplikojnë këtë metodë duke pajisur popullatën me chip-a të tillë.

Senati Amerikan, dëshiron dhe po programon të votojë një projektligj, i cili do të detyrojë të gjithë qytetarët amerikanë të pajisen me RFID chip.
Dhe kjo nuk do vonojë, pasi sipas tyre duhet që deri më 2017-ën të gjithë qytetarët amerikanë të jenë pajisur me të…
Propagandimi dhe “shpëlarja” e trurit të masës ka kohë që ka filluar.
Për më tepër ndiqni videon që vijon me detaje dhe pohime nga analistë, gazetarë dhe senatorë amerikanë:

//youtu.be/yl2LMmwteCA