Shkurtimet nga Tastjera per Facebook

Ne kete diskutim do te shikojme disa shkurtime nga tastjera per rrjetin social Facebook. Shkurtimet na kursejne shume kohe kur jemi para kompjuterit, keshtu jua keshilloj ti perdorni, jo vetem per Facebook por per te gjitha programet qe pedroni me teper.

Chrome Firefox Facebook
Alt+m Shift+Alt+m New Message
Alt+0 Shift+Alt+0 Help Center
Alt+1 Shift+Alt+1 Home Page
Alt+2 Shift+Alt+2 Profile Page
Alt+3 Shift+Alt+3 Manage Friend List
Alt+4 Shift+Alt+4 Message List
Alt+5 Shift+Alt+5 Notification Page
Alt+6 Shift+Alt+6 Account Settings
Alt+7 Shift+Alt+7 Privacy Settings
Alt+8 Shift+Alt+8 Facebook Fan Page
Alt+9 Shift+Alt+9 Facebook Terms
Alt+? Shift+Alt+? Search Box