Shpjegimi i Hash dhe At ne Twitter

Simboli at “@” dhe simboli hashtag, apo “#” , jane dy komponent shume te rendesishem ne rrjetin social Twitter. Fale ketyre dy simboleve perdoruesit mund te komunikojne me njeri tjetrin apo mund te kerkojne fjale kyçe te populluara.

Funksioni i Simbolit @ (at)

Ky simbol ne Twitter perdoret per te permendur ose si nje referim te nje personi ne rrjetin social. Pas simbolit @ duhet te vije emri i personit @emripersonit

Shembull:

Faleminderit @Lirentiper linkun e keshilluar.

Jemi duke punuar mbi sistemin e ri te forumit me stafin e @Lirenti.

Ne kete rast, kur referoni dike me simbolin @ personit permendur do ti shkoj nje njoftim mbi citimin qe keni bere.

Funksioni i Simbolit # (hash)
Ne kete rast kemi te bejme nje opsion qe sherben per te theksuar fjalet qe doni te vini ne dukje apo fjalekyçe. Pas simbolit # duhet te vije nje fjale #fjala

Shembull:

Gjella me kripe dhe kripa me karar #shqip

Nese jeni perdorues ne Twitter mos harroni te ndiqni faqen tone ne adresen https://www.twitter.com/Lirenti

Faleminderit! :slight_smile:

shpjegimi i disa shkurtesave ne Twitter!

ky po qe eshte nje shpjegim i mir @ReniX

Tani po iki te kontrolloj ndonje tem #Forum

hahahaha

Oh TIL disa # te reja :slight_smile: hahah!