Si mund të kontaktoj me Stafin?

Për të kontaktuar me Stafin nuk është nevoja të jeni te rregjistruar dhe ka disa menyra te viheni ne kontakt me ne.
Nje nga me te shpejtat është plotesimi i formës kontaktimit qe mund ta gjeni ne fund te çdo faqe:

Duke zgjedhur nje nje argument dhe nje subjekt per pyetjen, komentet, sygjerimet , bashkepunimin, reklamimin apo tjeter.

Te gjitha informacionet e derguara do te ruhet privatesia dhe identiteti.

Do doja te bashkpunoja me lirenti.com

https://www.lirenti.com/