Solus 4.0 Fortitude

Solus OS është një sistem operativ Linuks i tipit Rolling Release.
Ky sistem është i pavarur dhe i ndërtuar nga themelet. Zhvilluesit e Solus OS janë edhe zhvilluesit e Desktop-it Budgie, i cili është i bazuar ne Gnome, por i bërë me familjar për përdoruesit e rinj qe vijnë nga Windows, ose që pëlqejnë ndërfaqjen e Windows.

Faqja zyrtare:

Zyrtarisht ofrohet ne tre variante:

Solus Budgie

Solus Gnome

Solus Mate

Interesant duket