Tabela per Organizimin e Kohes

Ne bashkangjitje kam vendosur dy file qe perbajne tabela per organizimin e kohes. Jane shume te dobishme per mos te humbur ndonje takim, apo per studentet qe duan te mbajne shenim provimet apo projektet.

Per ti hapur mjafton te keni te instaluar nje program per word processor.