Të lësh internetin? Njësoj si të lësh duhanin!

Sipas një studimi të realizuar nga Intersperience, në rreth 1000 konsumatorë, shumica e njerëzve ndihen të mërzitur dhe të depresionuar nëse nuk u lejohet hyrja në internet. Njerëzit ndihen në këtë mënyrë edhe nëse nuk kanë hyrje për një kohë të shkurtër. Shumica e pjesëmarrësve, të cilëve iu mohua hyrja në internet, thanë se ndiheshin njësoj sikur po linin duhanin apo alkoolin.

Akoma me keq thuaj