Ubuntu Linux 13.10

Siç eshte tashme traditë per Canonical, shoqëria qe merret me shpërndarjen e Ubuntu, ka lëshuar versionin e ri per këtë sistem.
Ndryshime te vogla vizive paraqiten ne Ubuntu 13.10, dhe shume pune eshte bere ne brendesi te sistemit.

Per te bere upgrade ne 13.10:

Alt+F2 dhe shkruani “update-manager

Shkarko Ubuntu Falas

Mire u degjofshim ne Prill 2014 me te rejat nga Ubuntu :slight_smile:

E nxoren dhe 13.10 duhet me e mar kete