Urtesi

E pamundshme sot ta gjesh dashurinë…

Mos thuaj se
është e pamundshme ta gjesh dashurinë.

Mënyra më e shpejtë për të pranuar dashuri
është të japish dashuri.

Mënyra më e shpejt për të humbur dashuri
është ta mbash shumë ngushtë

Askush nuk mund të jetë gjithmonë gabim…

Askush nuk mund të jetë gjithmonë gabim.
Edhe ora e prishur, që nuk punon dy herë në ditë tregon orën e saktë

Dashuria është e verbër,…

Dashuria është e verbër,
por martesa është ajo që ti hap sytë

Mos beso asgjë,
pa marrë parasysh se ku e ke lexuar
ose kush ta ka thënë,
mos beso, as sikur të ta kem thënë unë,
përveç se nëse është në harmoni me mendjen tënde dhe me ndjenjën tënde.

Lumturia në jetën tënde…

Bëhu i lumtur në këtë moment.
Ky moment është jeta jote.

Për disa gjëra nuk duhet të mërzitemi…tepër…

Shumica e gjërave për të cilat mërzitemi në jetë,
asnjëherë nuk ndodhin!!!

Sa kam mësuar nga gabimet e mia…

Aq shumë kam mësuar nga gabimet e mia,
sa që jam duke menduar të bëj dhe ca gabime…