VMware Workstation

VMware Workstation ju mundëson për të drejtuar makina të shumta virtuale në PC tuaj, duke e lejuar për testim të gjerë.

Me VMware ju mund të kryeni veprime në mes të makinave virtuale, të tilla si kopje dhe tekst paste, imazhe ose email attachments (veçanërisht e dobishme në mënyrë të Unitetit), ndërsa drag and drop është në dispozicion për të lëvizur fotografi, tekst ose imazhe në mes të makinave virtuale (p.sh. drejtuesit, menaxherët file file zip).

Karakteristika të tjera përfshijnë marrjen e një fotografi për të ruajtur shtete virtuale makinë, duke ndryshuar cilësimet e preferencës workstation, instalimin dhe azhurnimin e mjete të ndryshme, konfigurimin virtuale opsion / hardware settings makine, duke përdorur një editor virtuale të rrjetit, duke përdorur pajisje të lëvizshme dhe printera, ngritjen e përbashkët folders, dhe drejtimin e script mbështetje. (google translate)

krahesimi i versioneve

https://www.vmware.com/products/workstation/compare.html

versioni 11 (vetem 64bit)

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-11.0.0-2305329.exe
key: AZ5R2-0LG9Q-H8DUY-LEQ5V-YCKX2

version 10 (32bit & 64bit)

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-10.0.4-2249910.exe
key: 1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG

sa deshta me postu, e paske kry ti! :stuck_out_tongue:

Flm per direkt link dhe key se me kot filehosters dhe keygen prites (n)

v11

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-11.1.2-2780323.exe

v10

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-10.0.6-2700073.exe

Faleminderit :wink:

v12

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.0.0-2985596.exe

celesa


5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N
AZ3M0-4UG92-481PQ-EEPEZ-NGUA4
CY7J0-6EW85-089RZ-EMNXZ-QGAUA

faleminderit!

https://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/workstation/12pro/workstation-121-release-notes.html

https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.1.0-3272444.exe

https://download3.vmware.com/software/player/file/VMware-player-12.1.0-3272444.exe


[FONT=Verdana]https://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/workstation/12pro/workstation-1211-release-notes.html
[/FONT]
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.1.1-3770994.exe
https://download3.vmware.com/software/player/file/VMware-player-12.1.1-3770994.exe

faleminderit per update TraHaNa!

12.5.2 build 4638234

https://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/workstation/12pro/workstation-1252-release-notes.html
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.5.2-4638234.exe

14


FF15K-0XW9H-4852Q-5PYNG-WPKA2
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/14/rn/workstation-1411-release-notes.html
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-14.1.1-7528167.exe

12


5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/12.0/rn/workstation-1259-release-notes.html
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.5.9-7535481.exe 


paska dal versioni 14? Sa kohe ka qe se kam perdorur kete program… :roll:

Flm per link direkt TraHaNa! (y)

VMware Workstation 15.0.1 Pro | 9 Nov 2018 | Build 10737736


https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/15/rn/workstation-1501-release-notes.html
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-15.0.1-10737736.exe


key: VZ11K-FEW5K-48D9Z-Z7PQE-Z7UC8