Windows 7 Ultimate SP1 x86/x64 ISO - Te gjitha gjuhët


Siç po e shihni edhe foton me lart, ketu behet fjale per Windows 7 Ultimate ne te dyja platformat: 32 dhe 64bit ne te gjitha gjuhet dhe direkt nga burimet e M$! Per ta verifikuar nje gje te tille, me posht kam postuar edhe vlera SHA1 te te gjitha versioneve ne fjale.

https://safelinking.net/p/357acd028f

Vlerat HASH & SHA1

25565487ABEF877EBC6688C20A65E1C670B1F92D *ar_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677345.iso
302DFD114E2BF89EE69EFB3B6CE9C982F84C9F91 *ar_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677448.iso
F408A16822A0445B68DB294707A06CBE874704EC *bg_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677363.iso
94885A1482DB7FCC00EED5460EC32B75B4DB0A86 *bg_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677450.iso
2CE0B2DB34D76ED3F697CE148CB7594432405E23 *cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408.iso
B92119F5B732ECE1C0850EDA30134536E18CCCE7 *cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677486.iso
CCF08ED048978FF7F902B76A19288D3B6F7FA901 *cs_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677376.iso
7B9488356AD3AC0444C421326D6C69FA96ABB2F1 *cs_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677452.iso
324C85B0D952EC267B2DDB5A9760EDE1497E775C *da_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677294.iso
8B0A1D5A5DE47F5D508807DB5893B97B1A4E78B4 *da_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677454.iso
0388DE83934B51F44447E1435CA0FF5EB99D20B6 *de_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677306.iso
4DE8A4198529B60D57E17E377EFABB42B7B4F3A9 *de_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677456.iso
88FA98C86C9B919501F71BBBC559C8565D808832 *el_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677318.iso
3F08CE8A74E0CCCAEE7F946DCF250DC0712C2B1B *el_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677458.iso
36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 *en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 *en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
AF4B835557B5F15B574A3A643EECAF922FC1236C *es_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677350.iso
5C1D3E8CFDC70DC44DC5AC1CB89CACC3C515B1E8 *es_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677462.iso
A276277BE05B62154965E9BE2C80665CAB91E213 *et_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677368.iso
A8B00577F1370B7411E821E4A1F65AAF7FB2B15C *et_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677464.iso
23C57B632D12E5DE40543334BE3DC56CDC4F9FD9 *fi_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677378.iso
593AB48ED74D7FB3AC85168ED488AF2743934EE9 *fi_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677466.iso
5370BB44F497E1B19114C7CF70F5CDEF9F3A2582 *fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677299.iso
6A4D873E82698F7BF157C67A69C2DB9BCE6C769E *fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677434.iso
E0F821D1D24504747F725950AA6FF5DB706D3767 *he_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677312.iso
548E0937927193CC6E336E41C429CF401C4EF9E3 *he_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677436.iso
7DC2DB86F2C2304F4F71BC651DA49ADD77076DC6 *hk_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677411.iso
66CD3D00631DF7EDE1D94331A49B842E1C2D37EF *hk_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677487.iso
F725EA9BC7F63C504EF88ABF40958FE7111D8E10 *hr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677324.iso
2809BCEF53FCF04FE410C16F5DD6BE33C29CF1C9 *hr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677438.iso
28249FC2426245C4BB43649091614CCFB294D2ED *hu_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677338.iso
BB1E5B2055511861196CBB4526D04B15A7E3EBE6 *hu_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677441.iso
9AF84E5A557C30F9D0C10BDC5FED339A7159F830 *it_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677356.iso
3378D4BFDBAB850407AB6047B68FA9CBB2275B75 *it_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677443.iso
643F7D12FF4B412E40C35BBB17B5BC11379E8C73 *ja_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677372.iso
19E0B9F78165731FC862EACCA7F1801D6ECA7980 *ja_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677445.iso
DEABC2B531EC84FB0C962ACA9A89BDAC6B141DC0 *ko_windows_7_ultimate_k_with_sp1_x64_dvd_u_677502.iso
D7153A39D4377807B94CA4F7BE22225785013BCF *ko_windows_7_ultimate_k_with_sp1_x86_dvd_u_677508.iso
7BBF0F48937F4FCBBCA63DCE2CF2945CEC1D6BC5 *lt_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677379.iso
A49B13DAEAF462B05756E0D6D45AA29DA0BD142C *lt_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677447.iso
436AF00FCF6E026BA7EF9861B74D67643269C2E5 *lv_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677302.iso
32D05111A894CF4DCAAB8AD4359CD4E1F6B54799 *lv_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677449.iso
8EA95845447ABCC0A7BCCEE6DF5142779E19FA58 *nl_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677325.iso
730E312B1A27DEAED174841D9D4B562E3D81FCD7 *nl_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677453.iso
6F487F2A523C3DE8E2D9C9D113B42C56AE7A10DC *no_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677314.iso
2ADD96C938E93C40FDAB7154748BEFED18AB35E5 *no_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677451.iso
C6620AE85D42FCA40C202B68C0E7124BC0EDA7C2 *pl_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677341.iso
38DC423DE68DD73FAE600096AB82A1C5B63FA0CA *pl_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677455.iso
03686F4E838102220AA9925C3F2C067A6C7DC46E *pp_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677373.iso
8BD12C1A0925D77B3EF8C0DBF966F5B0B22A8A9E *pp_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677459.iso
2A015945685DA102C2601AF463B474A343985EF7 *pt_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677358.iso
95C625D1C6A80CD8F4A188BC8547A436A108EFCE *pt_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677457.iso
3D52A0B34AF2F8151A40AEDCB967D0E088F51C94 *ro_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677380.iso
142CE0E9AF47753629A1060ED377472587F54FE7 *ro_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677461.iso
106CAF0695318AD0D82E441A54BE8460BF099B09 *ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso
D224888CFA62847FAA3505630A206BDCD10A9930 *ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677463.iso
D096A8AA881D90E65BE9A57D49C23DFB16AC01B1 *sk_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677393.iso
5234ECEE1BBE1B60B91A75795388CA73EA300337 *sk_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677465.iso
B9E29E1905335A7109234F339B860109E954E172 *sl_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677396.iso
EB1A70A198E97C5D3FCE1EFB8FE684AD9B6AF873 *sl_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677467.iso
A11551E1306B90208C5F703B1C229843C5FA0DAF *sr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677398.iso
4A343BDAB5298B3467EACF571BF91AA8C2EAE04C *sr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677468.iso
839C4132D5169CFA2CFCA76F1E71D92F5CFC6117 *sv_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677400.iso
CD875F8F0F72D8E6A2C9C617461990A67FAEDDBD *sv_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677482.iso
6E409E5174BBF83E62A5DFE91B952D11C8A078A3 *th_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677402.iso
AA9B3C5DDF2196CDAF002BB5DC2A1459DADFB041 *th_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677483.iso
86A6B3B55E7FC2CEC798806A80263CA59B77A992 *tr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677404.iso
C352F8B7071A7893EDECACC02AF1421F1CB6BF32 *tr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677484.iso
C580AD0FFCB4C08E4F8C1B1ED8CE22675977BC05 *tw_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677414.iso
C281631B915AA24B93C37F6D5D586AA7B51211D8 *tw_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677488.iso
9FE311E57D626901E4A6205E345EBAA5FF9C2C5F *uk_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677406.iso
15C8DE9014C9EC511878FB9BD4704A54D81A4D4F *uk_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677485.iso

flm

hosti dha shpejtesi full per mua

…per ata qe s’besojne lehte
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#searchTerm=&ProductFamilyId=350

ehe, hosti ishte goxha i mire, vetem se ai qe i ka ngarkuar aty, nuk i ka seleksionuar sipas gjuhes, por i ka futur te gjitha sebashku! Duhet te keni kujdes parase te shkarkoni, se 1 shoku im instaloi arabisht :v hahaha! Nuk munda akoma ta provoj ate te Microsoft Recovery… Kerkon license legale (n)

qe te mos ngaterohemi


English    en-US    1033  English
German    de-DE    1031  Deutsch
Spanish    es-ES    1034  Español
French    fr-FR    1036  Français
Russian    ru-RU    1049  Русский
Arabic    ar-SA    1025  اللغة العربية
Bulgarian   bg-BG    1026  Български
SimpChinese  zh-CN    2052  简体中文
TradChinese  zh-TW    1028  繁體中文
Croatian   hr-HR    1050  Hrvatski
Czech     cs-CZ    1029  Čeština
Danish    da-DK    1030  Dansk
Dutch     nl-NL    1043  Nederlands
Estonian   et-EE    1061  eesti keel
Finish    fi-FI    1035  Suomi
Greek     el-GR    1032  Ελληνικά
Hebrew    he-IL    1037  עִבְרִית
Hungarian   hu-HU    1038  Magyar
Italian    it-IT    1040  Italiano
Japanese   ja-JP    1041  日本語
Korean    ko-KR    1042  한국어
Latvian    lv-LV    1062  Latviešu
Lithuanian  lt-LT    1063  Lietuvių
Polish    pl-PL    1045  Polski
PortugueseBR pt-BR    1046  Português (Brasil)
Portuguese  pt-PT    2070  Português (Portugal)
Romanian   ro-RO    1048  Română
Norwegian   nb-NO    1044  Norsk
SerbianLatin sr-Latn-CS 2074  Srpski
Slovak    sk-SK    1051  Slovenčina 
Slovenian   sl-SI    1060  Slovenski
Swedish    sv-SE    1053  Svenska
Thai     th-TH    1054  ไทย
Turkish    tr-TR    1055  Türkçe
Ukrainian   uk-UA    1058  Українська

eshte rritur numri i shkarkimeve te win7

thua arsyeja te jete aktivizimi per win 10 ??

:mendoj:

edhe une mendoj ashtu! Personalisht i bera upgrade ne W10 dhe pastaj clean format dhe aktivizimi prap mbeti ne W10 :smiley: